สหกรณ์ฯขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณสิทธิ์ โสทรจิตร คู่สมรสของคุณศุภมาศ ไทยฤทธิ์ สหกรณ์ฯ มอบเงินร่วมบำเพ็ญกุศลศพจำนวนเงิน 1,000 บาท และน้ำดื่มสหกรณ์จำนวน 10 โหล โดยคณะเจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านเลขที่ 15 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรมราช และจะฌาปนกิจศพในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ เมรุวัดป่ายาง