สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด


1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทร 075-392044
แฟ็กซ์ 075-392044
หมายเลขโทรศัพท์ 075-392044