สหกรณ์ฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท อาจารย์กำธร จ่างทอง