สหกรณ์ฯ ขอแสดงความเสียใจกับน้องพัชรินทร์ สุขใส สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ต้องสูญเสียคุณแม่เจียม นุ่มนวล