26 ก.พ. 63 นายวินัย จินดาวัฒน์ ประธานกรรมการ ร่วมถวายพานพุ่มเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช