สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด สมาชิกสหกรณ์ฯค่ะ คุณสุพจน์ หาบอุปการ คุณอังคณา ขวดแก้ว สหกรณ์ฯ เพิ่มเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้สมาชิก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด จำนวนท่านละ 100 บาท ค่ะ