เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน ด้านการบริการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้านสินเชื่อและธุรกรรมทางการเงิน ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านอื่นๆ ณ สหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดน่าน