กิจกรรม

สหกรณ์ฯ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก เรื่อง การขายสินค้าออนไลน์ โดย คุณพงษ์เทพ เกตุแก...
อ่านเพิ่มเติม
สหกรณ์ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566 - 2568 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภ...
อ่านเพิ่มเติม
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม และร่วมงานเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ...
อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อเรา