โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก เกี่ยวกับ การค้ำประกัน การทำประกันสินเชื่อ และการทำฌาปนกิจสงเคราะห์ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

10 ตุลาคม 2565 911
...

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • รายละเอียด:

    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก เกี่ยวกับ การค้ำประกัน  การทำประกันสินเชื่อ และการทำฌาปนกิจสงเคราะห์  วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

    ขอเชิญสมาชิกลงชื่อสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด หรือ ในกลุ่มไลน์สหกรณ์ ฯ

    ลิงค์สมัครออนไลน์ https://forms.gle/nPMDRQ9Dm1iCk9ki6

  • เอกสารแนบอ่านเพิ่มเติม: ดาวน์โหลด
  • วันที่: 10 ตุลาคม 2565
  • จำนวนคนดู: 911