ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งกับการจากไปของ คุณแม่วันดี เพชรสงค์ อายุ 64 ปี คุณแม่ของ คุณปู คุณสุจิตราพร ประสาน* (เจ้าหน้าที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) บำเพ็ญกุศลศล ณ บ้าน ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี