วันที่ 2 พ.ค. 2563 สหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดมอบน้ำดื่มสวัสดิการ และมอบเงินทำบุญบำเพ็ญกุศลศพบิดาของคุณสายชล โชติรักษ์ สมาชิกสหกรณ์ฯ